Officielle dokumenter

NØGLETAL I SKOLEÅRET 2020/2021

Elevtal: 121 elever (opdateret 10.08.2021)

Antal optagede drenge: 69

Antal optagede piger: 52

Du kan se vores kontrolrapport her.

Herunder kan du downloade vores dokumenter:

KIES SØGER EN NY VICEFORSTANDER

Københavns Idrætsefterskole, som er en efterskole i vækst, søger en ny viceforstander med tiltrædelse senest 1. juni 2022.

Kies er en idrætsefterskole, hvor vi har en målsætning om at forene sport- og efterskoleliv med faglig og personlig udvikling. Vi er i dag 116 engagerede elever og 21 dedikerede medarbejdere, som alle medvirker til at give eleverne en oplevelse for livet – og det er dette skoleliv du, i samarbejde med forstanderen, skal stå̊ i spidsen for.

Kies-eleverne brænder for deres sport og forfølger drømmene. Det ønsker vi som skole at skabe de bedste muligheder for at understøtte i elevernes dagligdag. Mange elever er engagerede i deres sport, både på KIES og i en forening enten i nærheden af deres hjemby eller i Valby og omegn. Det kræver en tydelig struktur og en del koordinering, både internt og eksternt, og her vil du få ansvaret sammen med de involverede lærere på skolen. Du vil skulle lede skolen i tæt samarbejde med forstanderen, og dine primære arbejdsopgaver kunne være:

Elevernes dagligdag på skolen

Viceforstanderen er synlig og tilgængelig for alle elever i skolens dagligdag og er ansvarlig for  udarbejdelse af elevskemaer og holdlister. Viceforstanderen forestår, i tæt samarbejde med forstanderen, elev- og forældrekontakt/kommunikation.

Dagligt ansvar for kontoret og personale

Viceforstanderen skal sikre en god arbejdsfordeling og tidssvarende arbejdsrutiner i skolens administration, samt planlægge årets gang på kontoret. Viceforstanderen er ansvarlig for udarbejdelse af tjenestetidsplaner, årsplaner, timeberegninger, skemaer, valg af valgfag, indregne feriedage, kursusdage, planlægge tilsyn, vikardækning, løn til timelærere.

Prøver

Viceforstanderen udarbejder prøveplaner, censorplaner, prøveprotokol, indberetninger mv. i forbindelse med afholdelse af prøver.

Bestyrelsen

Viceforstanderen deltager i bestyrelsesarbejdet sammen med skolens forstander og medarbejderrepræsentant.

Undervisning

Det forventes desuden, at den nye viceforstander varetager en mindre del af undervisningen i løbet af året.

 

Om dig

 • Du har ledelseserfaring eller har lysten og potentialet for at blive en dygtig leder
 • Du er tydelig omkring dine personlige værdier, og du er tro mod dem.
 • Du evner at bevare overblikket i pressede situationer.
 • Du er systematisk og analytisk stærk og kan tage kvalificerede beslutninger på baggrund af data.
 • Du er involverende og transparent og kan inddrage medarbejderne beslutningsprocesser.
 • Du har blik for økonomi, budgetstyring og kan prioritere med baggrund deri.
 • Du er tydelig i dine forventninger og følger afbalanceret op på uddelegeringer.
 • Du er anerkendende og kan håndtere uenigheder.
 • Du har lyst til at tage del i efterskolelivet sammen med elever og medarbejdere.

 

 

Du kan læse mere om KIES på vores hjemmeside https://kies.dk

ligesom du er meget velkommen til at ringe og lave en aftale om at kigge forbi og se skolen.

Hvis du har et ønske om at være en del af ledelsesteamet på en velfungerende og veldrevet efterskole, modtager vi gerne din ansøgning.  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forstander Mathias Sune Berg på tlf. 21611249. Det er ligeledes muligt at tale med bestyrelsesformand Lasse Cederquist (31320065) efter aftale. Ansættelsen sker efter overenskomst mellem LC og finansministeriet.

Ansættelsesforløb:

 • Ansøgningsfrist: 17. april 2022. Kl. 12.00
 • Vi har løbende ansættelsessamtaler, startende fra uge 16.
 • Tiltrædelse senest 1. juni 2022.

 

Motiveret ansøgning sendes på mail til kontakt@kies.dk. Alle ansøgninger behandles med fortrolighed