Inklusion

Inklusion

Inklusion på KIES

På KIES ønsker vi inkluderende fællesskaber både i de enkelte klasser og huse, men også på tværs af klasser og huse. Med udgangspunkt i dialog med eleverne har vi fokus på den enkeltes elevs trivsel. Vi lægger vægt på åbenhed – også når det er svært at være på skolen. Det giver os mulighed for at sætte en indsats ind såvel hos enkelte elever som hos grupper af elever. På KIES arbejder vi dagligt med inklusion i både klasserummet og i alle skolens andre aktiviteter. Inklusionslæreren vil være tæt på de unge i hverdagen, undervisningen samt i tilrettelagte forløb.

Inklusion

Forældrekontakt

Forældre opfordres til at dele information om særlige undervisningstilbud fra tidligere skolegang med KIES. Ligeledes er det nyttig viden for os, hvis der tidligere har været iværksat særlige pædagogiske/sociale tiltag til støtte for jeres barn. Disse informationer giver os bedre mulighed for at hjælpe og støtte på bedste vis. Vi ønsker et åbent forældresamarbejde omkring den enkelte ung, så vi derved har et fælles fokus på eleven.

Inklusion

BEMÆRK

Vi gør alt for at understøtte læring, men vi er ikke et specialpædagogisk tilbud og underviser ikke i understøttende digitale programmer som fx it-rygsækken. Er der et behov for en it-rygsæk, skal der fremsendes en ordblindtest og en PPV fra hjemkommunen, inden vi kan hjælpe videre.

Vi anbefaler, at it-værkøjet App Writer anvendes.