Priser for 2023/2024

Skoleåret starter i august og er rammesat til 42 skoleuger. Opholdet koster for skoleåret 2023/2024: kr. 2.550 om ugen. Beløbet dækker næsten alle udgifter i forbindelse med skoleopholdet, herunder Introtur, studietur og outrotur, mens linjeturen er selvbetalt.

Økonomi i forbindelse med optagelse på skolen
I forbindelse med optagelse på skolen opkræves der i 2023 et gebyr på kr. 8.000. Gebyret vil blive opkrævet umiddelbart efter bekræftelse på, at pladsen ønskes, og når indbetalingen er registreret hos os, er optaget sikret.
Bemærk, at beløbet IKKE tilbagebetales, hvis pladsen efterfølgende ikke ønskes.

Tilskud
Det er muligt at få tilskud til opholdet fra staten. Find flere informationer på efterskoleforeningens hjemmeside.

OBS: Nyt om økonomi i forbindelse med optag for 2024/2025 og frem!

Når du får tilbudt en plads, er den først endelig sikret, når du har indbetalt kr. 3.000,-. Pengene dækker administrationsgebyr samt tøjpakke. Bemærk venligst, at dette beløb er tabt, hvis du efterfølgende melder din plads fra.

For at kunne forberede skoleåret 24/25 og forhåndsbestille skolerejserne skal du indbetale:

Kr. 7.000,- senest den 31-01-2024 som dækker linjeturen.

Kr. 7.000,- senest den 31-07-2024 som dækker studieturen.

Beløbene skal indbetales til Nordea med følgende oplysninger:

Registreringsnummer: 2191 kontonummer: 5365 125 262 – HUSK at angive fuldt navn og skoleår.