Priser for 2023/2024

Skoleåret starter i august og er rammesat til 42 skoleuger. Opholdet koster for skoleåret 2023/2024: kr. 2.550 om ugen. Beløbet dækker næsten alle udgifter i forbindelse med skoleopholdet, herunder Introtur, studietur og outrotur, mens linjeturen er selvbetalt.

Økonomi i forbindelse med optagelse på skolen
I forbindelse med optagelse på skolen opkræves der i 2023 et gebyr på kr. 8.000. Gebyret vil blive opkrævet umiddelbart efter bekræftelse på, at pladsen ønskes, og når indbetalingen er registreret hos os, er optaget sikret.
Bemærk, at beløbet IKKE tilbagebetales, hvis pladsen efterfølgende ikke ønskes.

Tilskud
Det er muligt at få tilskud til opholdet fra staten. Find flere informationer på efterskoleforeningens hjemmeside.

Pris på Københavns Idrætsefterskole 2024 og frem

1. rate: 

3000 kr. som betales ved optag.

Fravælges Københavns Idrætsefterskole efterfølgende, refunderes disse penge ikke. 

2. rate: 

7.000 kr. indbetales senest 1.feb i året hvor man starter på KIES 

Fravælges Københavns Idrætsefterskole efterfølgende, refunderes disse penge ikke. 

3. rate:

7.000 kr. indbetales lige inden skolestart d. 1 august 

Ugepris 24/25 er 2600 kr.

Ugepris 25/26 er 2650 kr. 

Der tages forbehold for at priserne kan ændre sig ved hvis inflation, elpriser etc. stiger uforholdsmæssigt meget. 

Pengene dækker over tilmelding og administrationsgebyr, skolens tøjpakke, rejser og ekstraordinære sportsoplevelser.

______

Beløbene skal indbetales til Nordea med følgende oplysninger:

Registreringsnummer: 2191 kontonummer: 5365 125 262 – HUSK at angive fuldt navn og skoleår.