Grundregler på Københavns Idrætsefterskole:

  • Påvirkning af-, besiddelse- eller indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer på skolen tolereres ikke
    Skolen er ligeledes tobaksfri, så alle former for tobak og/eller snus er ikke acceptable og ikke forenelige med at være elev på skolen. Dette er gældende, når man er i skolens varetægt og på skolens områder samt til- og fra træninger.
  • Alle elever sover i deres egen seng.
  • Eleverne SKAL deltage i undervisningen.
  • Mobning, truende- og voldelig adfærd accepteres ikke.
  • Tyveri accepteres ikke.
  • Eleverne må ikke forlade skolens område uden foregående aftale.
  • Hærværk af skolens inventar og materialer skal man selv erstatte.

Overtrædelser af skolens regler og rammer vil altid blive vurderet individuelt! Overtrædelser af ovenstående regler kan medføre bortvisning og ophør af efterskoleopholdet.