Uddannelsesforløb

Termin- og afslutningsprøver

Terminsprøver

På KIES afholder vi terminsprøver to årlige terminsprøver i skriftlig dansk, matematik og engelsk.

Afgangsprøver

Efterskoleopholdet på KIES afsluttes med folkeskolens afgangseksaminer (FP9 & FP10).

Alle aflægger eksaminer i de fag og på det klassetrin, de har fulgt i skoleåret. Derudover aflægger alle 10. klasses eleverne mundtlig prøve i dannelse og livsoplysning og idræt og sundhed.

Uddannelsesvejledning og parathedsvurderinger

Skolen har egne uddannelsesvejledere, som hjælper alle med at komme godt videre med deres ungdomsuddannelser.

Det er også skolens uddannelsesvejledere, som tager kontakt til jer forældre i forbindelse med parathedsvurderingerne og studievalgsportfolier, samt de er behjælpelige med optagelse.dk, når den endelige ansøgning skal underskrives.