Et efterskoleår er noget helt unikt

Er du klar til et år på Københavns  Idrætsefterskole

Københavns Idrætsefterskole ligger i Valby og er grundlagt af de tre klubber: Fremad Valby, Frem og Ajax. Skolen er en del af Valby Idrætspark med helt optimale rammer for en aktiv livsstil.

Elevboliger
Vi har 12 rækkehuse, som er indrettet med 4 værelser, et fællesrum og 2 badeværelser. Her bor 10-12 elever på drenge- og pigeværelser, 2 pigeværelser og 2 drengeværelser i hvert hus. Eleverne bor på tværs af sportslinjerne, da vi ønsker at skabe relationer mellem linjerne.

Undervisningslokaler
Vi har rigtig gode undervisningslokaler, audiotorium, sciencelokale samt foredragssal.

Fællesarealer
Hovedbygningen er det centrale sted på skolen, og den bliver i høj grad brugt til ophold og samvær. Spisesalen bliver udover selve bespisningen også brugt til spil, lektielæsning og hygge. Ydermere har vi en første sal, der er udstyret med fladskærm, playstation, bordfodbold, poolbord mm. Skolens gymnastiksal ligger sammen med de øvrige fællesområder og appellerer til spil og leg – her er der fuld aktivitet hver aften.

Idrætsefterskole ved Valby Idrætspark
Idrætsefterskolen har til huse i Valby Idrætspark, hvor Hafnia Hallen også er placeret. Dette betyder, at vi har yderst gode træningsfaciliteter.

Valby Parken
Valby Parken ligger kun 300 meter fra skolen, og det er det største rekreative og grønne område i Københavns Kommune. Parken dækker et areal på 2 km2 og er omkranset af vand, kolonihaveforeninger og Valby Idrætspark. Valby Parken kan bruges til forskellige fritidsaktiviteter, fx diskgolf, træklatring, mountainbike, cykelaktivitet mv.

MAD og MÅLTIDSPOLITIK PÅ KIES

Køkkenet spiller en central rolle. Det betyder at kosten betragtes som en naturlig og væsentlig del af skolens helhed. På skolen serverer vi derfor en varieret og ernæringsmæssig korrekt kost.
Vi anvender økologiske produkter i det omfang, det giver mening i forhold til pris og kvalitet. Alle vores mælkeprodukter er økologiske.

Der er hver uge fire elever med i køkkenet. Eleverne deltager i madlavning, bagning, opvask og klargøring af buffet. Eleverne får derved et indblik i hverdagen i køkkenet. Det vurderer vi, bidrager til en større forståelse hos eleverne omkring det arbejde, der ligger i at fremstille sund mad, og det kan gøre dem nysgerrige på de processer, der foregår i køkkenet.
Maden serveres fra buffet, og vi tilbyder at lave specialkost, når dette er aktuelt for nogle af skolens elever.

 • Morgenmad

Der serveres havregryn, mysli, cornflakes, havregrød, surmælksprodukter, grovbrød, rugbrød, kødpålæg, ost, marmelade, smør, frugt, rosiner, kaffe, the, økologisk mælk og vand.

 • Formiddagssnack

Der serveres 3 forskellige slags frugter.

 • Frokost

Der serveres varm mad med udgangspunkt i varieret og sund kost. Der serveres altid salatbar.

 • Eftermiddagssnack

Der serveres frugt / grønt, knækbrød, franskbrød, rugbrød, pålæg og smør

 • Aftensmad

Der serveres rugbrød med pålæg, fisk, lun ret og pastasalat

 • Aftenhygge

Der serveres fx kage, knækbrød, nybagt brød 7 boller, smoothies, koldskål eller frugtgrød.

Antimobbestrategi for Københavns Idrætsefterskole

Definition på mobning

Vi har på Københavns Idrætsefterskole valgt at anvende den norske psykolog Dan Olweus’ definition på mobning: “En person bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange og over tid er udsat for negative handlinger fra en eller flere personer”.

Formål
Formålet med KIES antimobbestrategi er at sikre et godt lærings- og efterskolemiljø, hvor der skabes trygge, anerkendende og sociale fællesskaber, der forebygger alle former for mobning.
Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være en del af Københavns Idrætsefterskole. Vi ønsker at skabe rum for diversitet og forskellighed. Det skal ligeledes afspejles i den respekt og tolerance, vi ønsker eleverne, har overfor hinanden og andre, som de møder i løbet af deres efterskoleår.

FOREBYGGELSE AF MOBNING

Det store fællesskab
Italesætter skolens værdier, og vores forventninger til eleverne, når de begynder på efterskolen. Appellerer til åbenhed blandt eleverne, og understreger vigtigheden i at være et sted, hvor der er plads til forskellighed – og denne forskellighed skal accepteres.

I huset
3-4 årlige husdage med fokus på fællesskabet i huset.
Ugentlige husmøder med huslærer

 • Regler og rammer
 • Lege
 • Italesættelse individuelle grænser
 • Konflikthåndtering
 • God tone

Værelset
Der skabes et trygt miljø på værelset. Huslærer har individuelle samtaler, og handler straks, hvis der er mistrivsel på et værelse.

Klasseværelset
Læreren påtager sig ansvaret for klasseledelsen, og skaber det trygge læringsrum, hvor eleverne føler sig hørt og anerkendt. Det er vigtigt at fastholde retten til at ytre sig, og læreren skal være garant for, at det foregår på en, for alle, respektfuld måde.

På linjen
På linjerne arbejdes der med at skabe et sundt træningsmiljø, hvor der er plads til fejle. Der er arbejdes med sprogbrug, hvordan man kan støtte hinanden i træninger og kampe i medgang og modgang.

De små fællesskaber
På personalemøderne arbejder vi med trivslen i elevgruppen. Vi sikrer os, at alle har en betydningsfuld anden. Vi støtter op og faciliterer kontakt, hvis vi fornemmer elever, der opleves marginaliseret og uden for fællesskabet.

Forældresamarbejde
Huslærere har løbende kontakt med forældre året igennem. Der sendes desuden husbreve ud flere gange årligt med status på trivsel i huset.

Digitalt
Vi er opmærksomme på elevernes digitale verden, og vi underviser i digital dannelse. Vi har et regelsæt for brug af telefoner ved fællesarrangementer.

Fester
Når der afholdes fester, vil vi stærkt anbefale, at der altid er en forældrerepræsentant til stede. Vi har som skole ikke noget ansvar for festerne i og med de ikke foregår i efterskolens regi. Personalegruppen følger efterfølgende op på eventuelle problematikker fra festerne.

HÅNDTERING AF MOBNING

Når vi erfarer mobning, er vigtigt for os, at vi er lydhøre over for såvel mobbere som ofre, så ingen føler sig stigmatiseret i processen. Samtidig vægter vi en ensartet strategi, så det ikke bliver tilfældigt, hvorledes situationen gribes an. Vi arbejder ud fra nedenstående handleplan for at sikre os, at der arbejdes med alle aspekter i problemstillingen.

Handleplan for håndtering af mobning:

 1. Personalet får kendskab til mobning eller dårlig trivsel
 2. Personalet orienterer huslærer og ledelse
 3. De involverede kortlægger omfanget, uddeler ansvarsområder, udarbejder en handleplan med mål indsatser
 4. Opfølgning på handleplan

FORANKRING

Vi vil fremsende skolens antimobbestrategi, når vi udsender relevante papirer til kommende elever. Derudover vil planen blive gennemgået på et af de første husmøder ligesom vi vil udnævne en tovholder i personalegruppen for antimobbestrategien. Vedkommende sørger for, at der bliver fulgt op på strategien, og at den effektueres året igennem.
Vi skal have et øget fokus på strategien i begyndelsen af skoleåret, så vi derved sikrer ,at indholdet er relevant og kendt, og at kulturen på årgangen bygges op omkring strategien.
Vi vil en gang om året revidere antimobbestrategien på et personalemøde.

DATO OG NÆSTE REVIDERING

Vi evaluerer antimobbestrategien på forberedelsesdagene i august, inden den nye årgang begynder.

Har du brug for vi kontakter dig?

Udfyld formularen ved siden af og vi ringer dig op