Fremmedsprog & valgfag

Fremmedsprog

I skoleåret 2024/2025 skal eleverne i 9. klasse vælge tysk som fremmesprog og en del af deres bundne prøvefag.

I skoleåret 2024/2025 skal eleverne i 10. klasse have tysk som fremmedsprog. Er eleven sikker på ikke at skulle bruge tysk fremadrettet, tilbyder vi valgfag.