Fremmedsprog & valgfag

Fremmedsprog

I skoleåret 2022/2023 skal eleverne i 9. klasse vælge mellem tysk eller fransk, som er en del af deres bundne prøvefag.

I skoleåret 2022/2023 skal eleverne i 10. klasse vælge mellem tysk eller fransk. Er eleven sikker på ikke at skulle bruge tysk eller fransk fremadrettet, tilbyder vi valgfag.