Brobygning er nu blevet obligatorisk for alle 10. klasser.

I løbet af skoleåret skal eleverne i brobygning på en ungdomsuddannelse, og der kan vælges mellem i alt 16 ungdomsuddannelser: De 4 gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX, HF) og de 12 EUD-indgange. Det ene valg skal være erhvervsrettet, hvilket vil sige, at der skal vælges én af de 12 EUD-indgange eller HHX og HTX, altså en af de i alt 14 erhvervsrettede uddannelser.

Alle uddannelsessteder ligger i cykelafstand fra KIES, og vi forventer, at alle elever cykler frem og tilbage.

Brobygning er en god uge, hvor eleverne får mulighed for at se, hvad det vil sige at være elev på en ungdomsuddannelse.